HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Misyon


Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim.

Vizyon


Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan; bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen; belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunmak.