HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

KARİYER GELİŞİMİ  Kariyer Gelişimi, kişisel olarak belirlenmiş ve tercih edilen bir geleceğe doğru ilerlemek için öğrenmeyi, çalışmayı, boş vakit ve geçişleri yönetmek amacıyla ömür boyu sürecek bir süreçtir. Bu süreç içerisinde bizler kendi özelliklerimize ve koşullarımıza uygun olarak seçimler yapar, bu seçimlere yönelik planlar yapar, uygular ve sorumluluğunu üstleniriz. Kariyer gelişimi bireyin kendisinin yapılandırdığı, çaba harcadığı ve kendisinin yönettiği bir süreçtir.

  Kariyer yaşam boyu süren ve içerisine çalışma hayatınızı da alan bir süreçtir ve sadece bir meslek seçmekle ya da işe girmekle son bulmaz. Kariyer gelişimi meslek seçimi ve sonrası kadar bu süreçleri şekillendiren boş zaman faaliyetleri, çevre koşulları ve yaşam rollerini de içerisine alır. Bu bağlamda baktığımızda kariyer kavramı, bir ömür boyu yaşanan olaylar dizisi, bireyin meslek ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkilemesi ve izlemesi sonucu oluşan genel örüntü ve gelişim çizgisinde, özellikle iş ve mesleğe ilişkin rollerinde ilerleme, duraklama ve gerilemeleri de içeren bir süreçtir.

(Kaynak: Yeşilyaprak, B. (2011) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Kuramdan Uygulamaya, PEGEM AKADEMİ)   Kariyer gelişimi ve bu sürecin önemli bir noktası olarak meslek seçimi insanın yaşamını ve koşullarını belirleyen önemli bir süreçtir. Bu nedenle bireylerin mesleklerini nasıl seçtikleri, nasıl bir kariyer planı yaptıkları önemli hale gelmiştir. Bu süreçte seçimlerin rastgele yapılması sonrasında seçimler konusunda tereddütleri ve belki de mutsuzluğu beraberinde getirebilir. Bu nedenlerle meslek seçiminin ve kariyer planının nasıl yapılacağını bilmek önemlidir.

  Kariyer gelişimi: “Ben kimim, özelliklerim neler, hayatımda neleri başarmak istiyorum, ne yapmak istiyorum?” sorularının cevabını aradığımız bir süreçtir. Kariyer gelişimi boyunca bireyler;

=> Yeteneklerini, ilgilerini, kişilik özelliklerini, becerilerini, değerlerini ve hayallerini,
=> En mutlu oldukları etkinlikleri, durumları, ders dışı etkinlikleri, spor etkinliklerini ve hobilerini,
=> En çok ilgilendikleri konuları, öğrenme stillerini,
=> Sahip oldukları yetenekler ve diğer özellikleri ile ilişkili meslekleri, istihdam olanaklarını,
=> Bir işe girişte aranan özellikler olan 21. yy bilgi ve becerilerini keşfederler.