HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Kariyer Danışmanlığı


Kariyer, mesleki ve bireysel açıdan yaşam amacımızı gerçekleştirme sürecidir. Bireyin çalışma hayatı boyunca seçtiği iş alanında deneyim kazanması, bilgi-beceri ve yeteneklerini geliştirmesi ve amaçları doğrultusunda ilerlemesidir.

Kariyer danışmanlığı, danışmanın bir danışana ya da bir grup danışana kariyer gelişimi ile ilgili (örn. kariyer seçimi yapma, kariyer seçimleri ile başa çıkmaları için yardım etme, iş arama, iş stresi) sorunları ile daha etkili başa çıkmaları için yardım ettiği resmi bir ilişkiyi içerir. Kariyer danışmanlığı süreci, danışanın benimsediği kuramsal yaklaşım ve modellere göre farklılık gösterir.

Kariyer rehberliği, kişilerin kariyer gelişimlerini başarıyla yönetmelerine yardımcı olan hizmetler içerir. İnsan gelişiminin bir yönü olan mesleki gelişim, bir bireyin çalışma kimliğinin ortaya çıkma sürecidir. Kariyer rehberliğinin amacı, tüm yaşamları boyunca bireylere destek sağlamaktır.

Kariyer psikolojik danışmanları;


=> Bireylerin kariyer ile ilgili seçim yapma süreçlerinde bireylerin ilgilerini, yeteneklerini, değerlerini, becerilerini ve kişilik türünü belirlemesine yardımcı olmak için çeşitli görüşme yöntemleri ve değerlendirme araçları kullanabilir.
=> Bireylere, iş duyurularını bulmak için hangi kaynakları kullanacağın gösterir. Etkili bir özgeçmiş yazma, nasıl ağ kurabileceğini gösterme, iş görüşmesine hazırlama gibi süreçleri yönetmeleri için destek olur.
=> Bir meslek seçme ve kariyer basamaklarında ilerleme konusunda yardımcı olur.

Kariyer Danışmanlığı Ne değildir?


=> Kariyerler, dersler ve müfredat hakkında genel bir tavsiye değildir. Kariyer psikolojik danışmanları, yeteneklere dayanarak en iyi kariyer seçeneklerini seçmeye yardımcı olur.
=> Anında sonuç veren kısa vadeli bir süreç değildir.
=> Zaman, çaba ve sabır gerektirir. Öğrencinin yaptığı birçok değişikliği içeren uzun vadeli bir süreçtir.
=> Kariyer danışmanları ellerinde var olan standart testlerle bireyler için seçimleri belirlemezler. Bireyin yaşamnındaki farklı kaynaklardan, bireyin kendisinden ve değerlendirme araçlarından gelen sonuçları birlikte değerlendirirler. bireyin içinde bulundurğu kültür ve çevreyi de değerlendiriler.
=> Kariyer danışmanları sadece kariyer ile ilgili süreçlerle ilgilenmezler aynı zamnada psikolojik danışma becerilerini kullanarak bu süreci etkileyen kişisel sorunlarla da ilgilenirler.
=> Kariyer danışmanlığı sadece kariyer kararı verilirken yapılan bir yardım süreci değildir.

Kariyer Danışmanı Ne Yapar?


=> Kariyer danışmanları öğrencilerinin / danışanlarının kendi kariyer gelişimlerini etkili bir şekilde yönetmeleri için çeşitli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Bu bilgi ve beceriler;
=> Karar verme yaklaşım ve stratejilerini nasıl kullanacağını öğrenmek,
=> Yaşam rollerinin kendisi için önem ve değerini fark etmek,
=> Yaşamda belirsizlik, değişim ve geçişlerle başa çıkabilmek,
=> Kendi ilgileri, değerleri, tutumları ve motivasyonuna yönelik farkındalık düzeyini artırmak,
=> Mesleki ve kariyer farkındalığını geliştirmek ve sürdürmek,
=> Mesleklerle ilgili gerekli bilgi ve becerilerin nasıl geliştirileceğini öğrenmek,
=> Yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişmek ve bu fırsatları sürdürmek,
=> İş arama becerileri kazanmak ve etkili kullanmak.

(Kaynak: Yeşilyaprak, B. (2011) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Kuramdan Uygulamaya, PEGEM AKADEMİ)