HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

E-Mezun


  E-mezun, Meslekî ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından 2007-2008 eğitim öğretim yılı ve sonraki yıllarda mezun olanlar ile işverenler, işveren temsilcileri ve mezunların çalıştığı kamu kurumu temsilcilerinin üye olabileceği web portalıdır.


  Portalın amacı, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumları mezunlarının işgücü piyasası ve yüksek öğretimdeki durumunu izlemek, eğitimle bireye kazandırılan meslekî yeterliliklerin iş hayatı ile uyumunu değerlendirmek, sistemin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemektir.


E-mezun portalına ulaşmak için tıklayın.