HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Erasmus  Erasmus+ Programı, 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.
  Erasmus+ ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor?


Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

=> Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
=> Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
=> Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
=> Özel Eylem1: Jean Monnet Programı
=> Özel Eylem2: Spor Destekleri


Erasmus+ Programı:http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program