HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

TOBB Girişimcilik ve Mesleki Gelişim Fırsatları


  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), özel sektörün Türkiye’de mesleki üst kuruluşu ve yasal temsilcisidir. TOBB 81 il 160 ilçeye yayılmış 365 oda ve borsanın (Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası) üst kuruluşudur.


  Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetişmesini sağlamak amacıyla üniversiteler, yüksekokullar, meslekî ve teknik eğitim kurumları kurmak, kurulmuş bulunanlara iştirak etmek, işbirliği yapmak; ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde görev tanımları yapmak, bu görev tanımlarına uygun öğretim programları hazırlanması ve uygulanmasını teşvik etmek; odalarca sürdürülen çıraklık ve meslekî eğitim hizmetlerinin uyumlu yürütülmesini teminen uygulamalara rehberlik etmek; oda ve borsaların yönetici ve personeline yönelik hizmet içi eğitim programları hazırlamak, uygulamak, bu amaçlarla gerektiğinde bir meslekî eğitim merkezi kurulmasını sağlamak TOBB’un istihdam odaklı görevleri arasında yer almaktadır.


TOBB’un girişimcilik ve mesleki gelişim fırsatları:
- Kobi Bilgi Sitesi
- Kadın Girişimciler
- Genç Girişimciler
- NACE 6'lı Kod Sorgulama

Detaylı bilgi için tıklayın.