HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Hayat Boyu Öğrenme PortalıHayat Boyu Öğrenme Portalı ‘öğrenme ve çalışma fırsatlarına açılan kapı’ olarak hazırlanan önemli bir yeniliktir. Portalda güncel öğrenme ve istihdam fırsatlarının yanı sıra kişilerin mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına yönelik hayat boyu rehberlik bilgileri sunulmaktadır. Çeşitli hizmet sağlayıcılarından alınan verilerin bir araya getirildiği Hayat boyu Öğrenme Portalı’nda, temel eğitimden yüksek öğretime, yaygın eğitimden uzaktan öğrenmeye tüm öğrenme fırsatları konusunda bilgi sunulmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin özellikle istihdama yönelik bilgi/beceri edinmede ve mevcut bilgilerin güncellenmesinde geçerli bir seçenek haline geldiği günümüzde, yaygın eğitim önem kazanmıştır ve ülkemizde nüfusun her kesimine hitap eden yaygın eğitim fırsatları geliştirilmektedir. Bu bağlamda, Hayat Boyu Öğrenme Portalı ile ülkedeki en büyük hayat boyu öğrenme kurumlarının veri tabanlarına tek noktadan erişim sağlanması hedeflenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri tarafından sunulan kurs programlarının yanı sıra İŞKUR ve diğer kamu ve özel kuruluşların sunduğu eğitim ve iş olanaklarına bu portaldan ulaşabilirsiniz. Portalın kariyer rehberliği bölümünde ise, kariyerinizi planlarken ve meslek seçimi yaparken sizin için gereken önemli bilgilere ulaşabilir, portal aracılığıyla sunulan çeşitli ölçek, anket ve çalışma kağıtları aracılığıyla öz değerlendirmenizi yapabilirsiniz.