HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

İş Piyasası Bilgisi


Kariyer gelişimi sürecinde meslekleri tanımak ve kendi özelliklerimizin farkında olmanın yanında iş piyasası bilgiside önemlidir. İşgücü piyasası bilgisi HBR-BS’nin de önemli bir unsurudur. Mesleki rehberlikte ve meslek eğitiminde iyi işgücü piyasası bilgisinin önemi göz önünde tutulduğunda, bu bilginin kalitesinin ve sunumunun hayat boyu rehberlik ve okullardaki meslek eğitimi için olan ve ilgili kuruluşlarca izlemesi yapılan ulusal politika stratejilerinde dile getirilmesi gerekmektedir. (CEDEFOP, 2016). İPB’nin oluşturulmasında ve kullanıldığı çeşitli sektörlere dahil edilmesinde ilgili karar veren merkezlerin işbirliğiyle ortak bir yaklaşım geliştirilmelidir.

İş Piyasası Bilgisi Nelerden Oluşur?


=> Genel istihdam eğilimleri
=> İşsizlik oranları; beceri eksikleri; gelecekteki talepler
=> İş Gücü Piyasasının Yapısı
=> (hangi işler var, kaç iş var, hangi sektörler)
=> İşgücü piyasasının işlevleri
=> İnsanlar işe nasıl girer ve işverenler arasında hareket
=> Eşitlik ve çeşitliliğe odaklanmak
=> (Kimler farklı sektörlerde çalışıyor, hangi seviyelerde / ücrette çalışıyorlar?)
=> İş gücü arzı ve talep arasındaki etkileşim
=> (Yanlış eşleştirmeler-işsizlik, beceri sıkıntısı)
=> Ulusal, bölgesel ve yerel işgücü piyasası çeşitleri
=> (Iş gücü boyutu, önemli sektörler)
=> İlerleme güzergahları
=> (Kariyer yapısı, kazançlar, becerilerin transfer edilebilirliği vb.)

Hayat Boyu rehberlik hizmeti sunan ve kariyer danışmanlığı yapan uzmanların iş piyasası bilgisine sahip olması bireylerin kariyer yaşamlarına ilişkin alacakları kararların etkili olmasını sağlar.