HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

İş ve Meslekleri Tanı


  Mesleki gelişimimiz süresince farklı meslekleri tanımak, özelliklerini öğrenmek kariyer planlamamız için oldukça önemli bir adımdır.   Meslek bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünüdür. İş ise belirli meslek alanında sürdürülen benzer etkinliler bütünüdür. Özel bir çalışma alanındaki görevleri tanımlar.   Mesleklerin gerektirdiği bilgi ve beceriler, çalışma koşulları ve hangi ortamlarda nasıl çalıştıklarını bilmek, farklı sektörlerde işlerin içeriğinin nasıl farklılaştığının farkında olmak yapacağımız seçimlerin sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Uzun vadede mutlu bir yaşam sürdürebilmenin anahtarlarından birisi de yaptığımız işte mutlu olmaktan geçer. (Kaynak: Yeşilyaprak, B. (2011) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Kuramdan Uygulamaya, PEGEM AKADEMİ) İş ve meslekler ile ilgili çalışma kağıdı için tıklayın. Meslekleri tanımak için aşağıdaki kaynaklardan yararlanabilirsiniz:

Meslekler Sözlüğü

  Türkiye İş Kurumu tarafından hazırlanan ve İŞKUR sayfasında yer alan meslekler sözlüğü bir mesleğin gerektirdiği eğitim düzeyi ve özellikleri konusunda bilgi vermektedir. Meslekler sözlüğü için
tıklayın.

Meslek Standartları

  Ulusal meslek standardı bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Mesleki Yeterlik Kurumu Meslek standartları bölümüne girerek ulusal meslek standartlarına ilişkin ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Meslek Standartları için
tıklayın.

Öz-rehberlik ve Modern Medya Okuryazarlığı El Kitabı (Qycguidance)

  Kariyer rehberliği, yüz yüze kariyer rehberliğinden öz-rehberlik yaklaşımına doğru evirilmektedir. İnternet iş ararken en çok başvurulan kaynak haline gelmiştir ve gelecekte öneminin artacağını söylemek yanlış olmayacaktır. İş seçimi ve firma bilgilerine ulaşma konusunda bilgisayar destekli kariyer sistemleri bireylere yardımcı olmaktadır. İnternet, hem meslek bilgilerine ulaşma hem de meslek mensuplarıyla iletişim kurma olanağı sağlamakta, bireylerin iletişim ağını genişletmektedir. Haber grupları, sosyal medya, ağlar, haber sitelerinde yer alan iş ilanlarına ulaşma, firmaların internet sitelerinden bilgi toplama, kendi kariyer e-portfolyonuzu hazırlama gibi iş bulma tekniklerini kullanma konusunda sizlere yardımcı olmaktadır. Qycguidance ile öz rehberlik konusunda farklı bakış açıları yakalayacak ve yeni fikirler edineceksiniz. Öz-rehberlik ve Modern Medya Okuryazarlığı El Kitabı için
tıklayın.

Naviguide

  Naviguide.net Grup Rehberliğinde Uluslararası Yöntem Veri Seti, Naviguide, Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Yenilik Transferi (yeni adıyla Erasmus +) projesi kapsamında geliştirilen bir projedir. Proje kapsamında Avrupa’da, özellikle Avusturya’da kamu istihdam ofisleri tarafından kullanılan grup rehberliği araçları taranmış ve 102 adet yöntem belirlenerek bu yöntemler geliştirilmiştir. Daha sonra bu yöntemler, rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanlarında çalışanlara web sayfası üzerinden sunulmuştur.   Geliştirilen araçlar, okullarda rehber öğretmenler, sınıf öğretmenleri, RAM’larda çalışan uzmanlar, Halk Eğitim Merkezlerinde rehberlik hizmeti verenler, üniversitelerin Kariyer merkezlerinde çalışan uzmanlar, kamu ve özel istihdam ofislerinde çalışan rehberlik uzmanları tarafında kullanılabilir. Naviguide için
tıklayın.

YÖK Atlas

  Bu veritabanının hedef kitlesi yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler ve bu öğrencilerin aileleri başta olmak üzere ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve yöneticilerdir. Üniversiteye gidecek adaylara kariyer rehberliği bakımından en büyük yararı, içinde beş ayrı veri tabanını barındıran “Yükseköğretim Program Atlası”nın bulunmasıdır. YÖK Atlas için
tıklayın.