HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Teknoloji Kullanımı


Hayat boyu rehberlikte Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), hayat boyu rehberlik ve hayat boyu rehberlik hizmetlerinin, kaynakların ve araçların sunulması için politika ve sistem geliştirmeyi güçlendiren ürünler, altyapı ve elektronik içeriği ifade eder.

‘Sıklıkla bilgisayar tabanlı veya çevrimiçi olan ancak yazılı olarak da mevcut olan, bir bireye veya bir gruba kariyer, istihdam, meslek ve işe yönelik seçimlerinde belirli meslekler ve örgütlerle ilgili maaş, koşullar, eğitim, yeterlilikler ve gerekli tecrübe dahil olmak üzere bilgiyi bir araya getirip, düzenleyip sunarak yardım eden bir sistemdir.’ (ELGPN, 2014)

Hayat Boyu rehberlikte BİT;


=> Etkileşimli hizmetlerin, kaynakların ve araçların vatandaşlar için nasıl tasarlandığını ve geliştirildiğini, vatandaşların bunları nasıl kullandıklarını ve bu tür kullanımların bu tasarımın nasıl yeniden şekillendirildiğini ifade eder.
=> Aynı zamanda, BİT'in hayat boyu süren bir rehberlik bağlamında kullanılması için gereken dijital yeterliliğe de işaret eder.
=> BİT uygulamaları, kariyer ve işgücü piyasası bilgi dosyalarından ve telefon desteğinden sofistike çevrimiçi web yardımlı rehberlik sistemlerine, kaynaklara ve araçlara, uygulamalara, çok kullanıcılı sanal ortamlara ve uzaktan servislere ve vatandaşlar ile yönlendirmeler arasındaki etkileşimi kolaylaştıran sosyal medya sitelerine kadar değişir

Yaşam boyu rehberlikte BİT birkaç farklı rol oynayabilir


=> Kariyer geliştirme hizmetleri, kaynakları ve araçları sağlamaya yönelik geleneksel yaklaşımlara yardımcı olmak, geliştirmek ve daha da geliştirmek için bir araç olarak.
=> Geleneksel yaklaşımlara bir alternatif olarak.
=> Mevcut kariyer geliştirme hizmetlerinin, kaynaklarının ve araçlarının nasıl dönüştürüleceği, erişileceği, kullanıldığı ve yönetildiği konusunda bir değişim aracı olarak.
=> Kanıt toplama, kanıt temelli politika geliştirme, hesap verebilirlik, kalite güvencesi ve sektörler içinde ve diğer sektörler arasında koordinasyon ve tutarlılık politikaları ve sistemleri desteklemek için bir yönetim aracı olarak.
=> Bütünleyici bir ajan olarak, farklı sektörler (eğitim, öğretim, istihdam ve sosyal) boyunca hayat boyu rehberlik hizmetlerinin, kaynakların ve araçların tasarımı ve sunumu için ortak bir kavramsal çerçeve sağlamak.
=> BİT, yaşam boyu rehberlik hizmetleri, kaynaklar ve araçlar da dahil olmak üzere tüm kamu hizmetlerini vatandaşlar için daha erişilebilir kılmaya yönelik vatandaş odaklı bir yaklaşımı desteklemektedir.
=> BİT, yaşam boyu rehberlik politikasının geliştirilmesinde bütünleyici bir faktör olarak hareket etme potansiyeline sahiptir.

Yaşam boyu rehberlikte BİT Neden Önemlidir?


=> Yeni bilgi ve iletişim araç gereçleri, kendi kendine yardımlarını ve vatandaşlar için personel tarafından desteklenen hizmetleri dengelemek için büyük bir potansiyele sahiptir; böylece, erişimin genişletilmesi ve hizmet sunumunda eşitliklerin maliyet-etkin bir şekilde sürdürülmesine izin verilmektedir.
=> BİT, sosyal medya ve mobil cihazları kullanarak, kullanıcılardan türetilen yaşam boyu rehberlik için iletişimin ve işbirlikçi bilgi geliştirmeyi kolaylaştırır. Bu kaynaklar kariyer uzmanlarının yardımıyla veya onsuz kullanılmaktadır.
=> Hayat boyu rehberlikte BİT kullanımı, kurumsal bağlamların ve mesleki yeterliklerin yeniden düşünülmesini gerektirir ve kıt kaynakların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için koordinasyon ve işbirliği temelli yeni bir zihniyet ve kültür gerektirir.

Bu sistemlerin temel yaklaşımları genel olarak aynıdır.


=> Eğitim bilgileri,
=> İş gücü piyasası bilgileri,
=> Kendini değerlendirme.

Bireylerin kendini değerlendirme yoluyla yetenek, ilgi, değer ve kişilik özelliklerine ilişkin bilgilere ulaşmakta, buradan ilk olarak profillerine uygun mesleklerle eşleştirilme sağlanmaktadır. Daha sonra mesleklere ve eğitimlerine ilişkin ayrıntılı bilgilere de ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance, A REFERENCE FRAMEWORK FOR THE EU AND FOR THE COMMISSION, ELGPN Tools No. 6