HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

PLOTEUS  Avrupa'da Öğrenme Fırsatları Portalı (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) ya da kısa adı ile PLOTEUS, bir internet portalıdır. PLOTEUS, öğrencilere, iş arayanlara, çalışanlara, ailelere, rehber ve danışmanlara ve eğitimcilere Avrupa'daki eğitim ve öğretim konularında bilgi edinmek için yardım etmeyi amaçlamaktadır. PLOTEUS portalı üzerinden Avrupa eğitim ve öğretim alanındaki beş farklı ve temel konuda bilgiye ulaşılabilmektedir:

=> Öğrenme İmkanları
=> Eğitim Sistemleri
=> Değişim ve Burslar
=> İletişim
=> Bir ülkeye gitme


PLOTEUS Neyi Hedefler?


  İŞKUR'un da bağlı bulunduğu Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen PLOTEUS'un amacı ihtiyaç duyulan bilgileri tek bir çatı altında birleştirerek Avrupa vatandaşları için dolaşım özgürlüğünü etkin hale getirmek ve "Öğrenme İmkânları" konusunda Avrupa çapında bir bilgi bankası oluşturarak dolaşımı kolaylaştırmaktır.

PLOTEUS Türkiye


  PLOTEUS internet portalı için bilgi ve verilerin tanımlanma ve sınıflandırılması işi Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerde National Resources Centre for Vocational Guidance (Euroguidance) Merkezleri tarafından yerine getirilmektedir. Bu görev ülkemizde Türkiye İş Kurumu bünyesinde faaliyete geçen Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance Türkiye) tarafından yerine getirilmektedir.

PLOTEUS: https://ec.europa.eu/ploteus/tr