HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Yüksek Öğretim Kurumları


  1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Yükseköğretim Kurulu, belirli görev ve yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, tüm yükseköğretimden sorumlu tek kuruluştur. Türkiye’deki tüm üniversitelerin iletişim bilgilerine Yüksek Öğretim Kurumunun internet sitesinden ulaşabilirsiniz.


Yükseköğretim Program Atlası


  Yükseköğretim Program Atlası (YÖK ATLAS), yükseköğretime geçiş aşamasındaki öğrenciler, öğrenci aileleri, ortaöğretim seviyesindeki eğitimciler, eğitim yöneticileri, yükseköğretim seviyesinde akademisyen, araştırmacı ve yöneticilere en çok merak edilen konularda gerçek verilere dayalı bilgiler sunan 5 veritabanından oluşmaktadır.


YÖK Lisans Atlası


  Üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanan YÖK Lisans Atlası önemli bir referans kaynağıdır. Bu yazılım lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, geldikleri liseler, programlarda görevli öğretim üyeleri, Erasmus trafiği gibi çok detaylı bilgi ve göstergelere ulaşabilirsiniz.


YÖK Önlisans Atlası


  Üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanan YÖK Önlisans Atlası önemli bir referans kaynağıdır. Bu yazılım ile önlisans programlarına sınavsız geçiş ve YGS puanı ile yerleşenlerin dağılımı, YGS netleri, geldikleri liseler, mezun oldukları lise alan ve dalları, yatay geçiş trafiği gibi çok detaylı bilgi ve göstergelere ulaşabilirsiniz.


YGS-LYS Net Sihirbazı


  Üniversite adaylarının en çok merak ettikleri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. Bu soruyu cevaplayan YGS-LYS Net Sihirbazı, lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YGS/LYS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları gerçek verilere dayanarak gösteren uygulamadır.


Başarı Sırası Sihirbazı


  Hedeflediğiniz programlara geçen senelerde yerleşenlerin YGS ve LYS’deki ilgili puan türünde kaçıncı sırada olduğunu görmek, 2017 YGS ve LYS’de ilgili puan türü başarı sıranızı, geçen senelerde o programa girenlerin YGS ve LYS ilgili puan türü başarı sıraları ile kıyaslamak Başarı Sırası Sihirbazı mümkün oluyor...


Mezun Başarı Atlasıdır


Lisans programlarından mezun olanların KPSS-1, KPSS-2, KPSS-3, TUS-1, TUS-2, TUS-KP, AP-AYB sınav başarılarını değerlendirebileceğiniz uygulamadır.


YÖK Lisans Atlası için tıklayın.