Bizi takip edin:

    hbogm

    mebhbogm

    mebhbogm  
 

Kariyer Danışmanlığı

Kariyer, mesleki ve bireysel açıdan yaşam amacımızı gerçekleştirme sürecidir. Bireyin çalışma hayatı boyunca seçtiği iş alanında deneyim kazanması, bilgi-beceri ve yeteneklerini geliştirmesi ve amaçları doğrultusunda ilerlemesidir.

Kariyer danışmanlığı, danışmanın bir danışana ya da bir grup danışana kariyer gelişimi ile ilgili (örn. kariyer seçimi yapma, kariyer seçimleri ile başa çıkmaları için yardım etme, iş arama, iş stresi) sorunları ile daha etkili başa çıkmaları için yardım ettiği resmi bir ilişkiyi içerir. Kariyer danışmanlığı süreci, danışanın benimsediği kuramsal yaklaşım ve modellere göre farklılık gösterir.

Kariyer rehberliği, kişilerin kariyer gelişimlerini başarıyla yönetmelerine yardımcı olan hizmetler içerir. İnsan gelişiminin bir yönü olan mesleki gelişim, bir bireyin çalışma kimliğinin ortaya çıkma sürecidir. Kariyer rehberliğinin amacı, tüm yaşamları boyunca bireylere destek sağlamaktır.

Kariyer psikolojik danışmanları;

Aşağıda a’dan e-‘ye kadar tüm başlıkları link olarak yazalım, içeriğini yeni sayfada açılacak şekilde alt sayfaya taşıyalım.

a. Kariyer Danışmanlığı Ne değildir?

b. Kariyer Danışmanı Ne Yapar?

Kariyer danışmanları öğrencilerinin / danışanlarının kendi kariyer gelişimlerini etkili bir şekilde yönetmeleri için çeşitli bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı olur. Bu bilgi ve beceriler;

(Kaynak: Yeşilyaprak, B. (2011) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı, Kuramdan Uygulamaya, PEGEM AKADEMİ)
01.01.2018 tarihinden itibaren 2.253.186 görüntülenme sayısına ulaşıldı.