Bizi takip edin:

    hbogm

    mebhbogm

    mebhbogm  
 

Erasmus+

Erasmus+ Programı, 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır.
Erasmus+ ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor?

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem ve 2 Özel Eylem altında toplanıyor:

Erasmus+ Programı: http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program
01.01.2018 tarihinden itibaren 2.253.177 görüntülenme sayısına ulaşıldı.